INTEGRERT TEKNOLOGI

Hvis man ønsker høyere produktivitet for behandling av vinduer og dører

..så foreslår vi SCM Pro Evolusjon

den automatiske produksjon av vinduer og dører som gjør det mulig å behandle sekvenser av helt forskjellige arbeidsstykker.

Produktiviteten er på maksimale nivåer takket være den fullautomatiske arbeidssyklusen:
mens maskinen arbeider, blir de grove komponentene plassert på lastområdet,
og samtidig fjernes de ferdige elementene av lossesystemet.
Lastesystemet gjør det mulig å plassere opptil 32 arbeidsstykker med maksimal lengde,
uten at operatøren trenger konstant tilstedeværelse!