Produksjonsoptimalisering

Produksjonsoptimalisering er vårt forretningskonsept og vår måte å tenke på. Vi vil skape løsninger som gir maksimal verdi for våre kunder og mest mulig valuta for pengene.

  • Optimalisering kan skje på alle nivåer, store som små, og er ofte en blanding av materialer, metoder, maskiner og mennesker.
  • For oss handler optimering om en enkelt maskin, en produksjonsdel, hele produksjonsflyten til fabrikken, eller hva du måtte ønske.
  • Optimalisering kan måles i form av produksjonstid, kvalitet, lønnsandel i produktet, omstillingstid, fleksibilitet og mye mer.
  • Optimalisering trenger ikke være store investeringer, men kan også være små optimaliseringer av stor betydning og med svært kort tilbakebetalingstid.

Kommer du på ideene selv eller bør vi gi deg inspirasjonen? Vi utfordrer… og samarbeider gjerne om løsningene, slik at du kan gi dem BERGSLI-stempelet.