eye-S: kontrollen som veileder,

tilrettelegger og sikrer utmerket behandling

SCM sirkelsager og bordfreser utstyrt med eye-S-kontrollen drar nytte av
nye og eksklusive SCM-designede funksjoner som lager programmer ved
ett enkelt tastetrykk. Programmer kan lagres for senere bruk, noe som gjør
behandlingen enkel også for uerfarne operatører som øker produktivitet.

Kontrollen garanterer tilkobling og synkronisering mellom alle dine maskiner
utstyrt med eye-S og tillater deling av verktøy og arbeidsprogrammer.

ASSISTERT
PROGRAMMERING

Når mål har blitt oppgitt og
lagret generer eye-S automatisk
rekkefølge for operasjoner
nødvendig for å oppnå ferdig
emne. Eye-S guider deretter
operatøren gjennom hvert trinn
av programmet.

STREKKODER

Benytt strekkoder for
katalogisering av  verktøy,
programmer og guider for
hurtig oppsett

SCM THUNDERCUT

Innebygd optimaliserings
APP
/ som laster opp
kapplister for redusert
materialsvinn og tidsbruk