Vi vil gratulerer Strønes Snekkerverksted med ny F11TS sinkemaskin fra Omec